STØRRE LOKALER? NYTT HOVEDKONTOR?

VI LØSER DET PRAKTISKE TIL EN KONKURRANSEDYKTIG PRIS.

©Transport og Lager 2018
Problemfri bedriftsflytting
BEDRIFTSFLYTTING

BEDRIFTSFLYTTING

Det er god økonomi å la profesjonelle ta seg av jobben når bedriften bytter adresse. Lengre driftsstans enn nødvendig blir i mange tilfeller kostbart. Hvis flytteprosessen ikke er godt nok planlagt, kan det bli en stor belasting for deg og dine kolleger.

FREMDRIFT

FREMDRIFT

Transport og Lager holder framdriftsplanen vi blir enige om.
Vi har den ekspertisen og erfaringen som trengs.
Vi løser alle tenkelige problemer, til riktig tid og til riktig pris.
Vi ønsker derfor å være med deg fra starten.

PLANLEGGING OG ETTERKONTROLL

PLANLEGGING OG ETTERKONTROLL

Våre metoder sikrer kvalitet i alle ledd; fra planleggingen av flytteprosessen til innflytting og etterkontroll.

Alt dette skjer i tett samarbeid med dere, slik at vi sammen oppnår det beste resultat.

SERVICE • KVALITET • SIKKERHET • PUNKTLIGHET

Copyright 2014-2021 | Transport og Lager AS

Transport og lager LOGO