FINLAND

Flyttinger til og fra Finland

Finland, de tusen sjøers land, har vi nå begynt med fast tur en gang i måneden.

Vi dekker også øygruppen Åland.

Alle våre turer til og fra Finland går via Sverige og Stockholm, slik at vi også tar med oss flyttinger fra Sverige til Finland og Finland til Sverige igjen. Vi tar selvfølgelig med flyttinger både til og fra resten av Europa.

Da vi i utgangspunktet kun kjører en tur i måneden, så har vi GRATIS lagring av gods som hentes før flytteturen samt gods som kommer fra Finland og må lagres inntil deres eiere ankommer landet.

SERVICE • KVALITET • SIKKERHET • PUNKTLIGHET

Copyright 2014-2021 | Transport og Lager AS

Transport og lager LOGO