HELLAS

Flyttinger til og fra Hellas

Vi har som mål å kunne ta en 4 til 6 turer i året.
Vi har da utført en tur i mars, og så tar vi en i mai/juni og en i juli. Neste tur etter dette blir i september/oktober og muligens en i desember.

Våre turer dekker fastlandet i Hellas, samt at vi kjører til de fleste øyer ved behov.


Fortolling av flyttegods/varer til og fra Hellas

Flyttegods

Flytter man til Hellas eller tilbake til Norge, er dette en enkel sak og koster normalt ikke mer enn dokumentbehandlingen.

Har mann tatt med seg nye ting, skal dette innfortolles og betales mva. 23% til Hellas og 25% til Norge om man kommer den veien.

Vi hjelper dere med dette, så ingen grunn til bekymring.

Møbler/eiendeler til feriebolig

For alt gods som IKKE er flyttegods, må dette innfortolles til Norge eller til Hellas.

Har du feriebolig i Hellas og tar med møbler/eiendeler dit, så må dette innfortolles til Hellas med en mva. på 23% av verdien.
Det samme MÅ man gjøre når man skal tilbake til Norge. Har man gjort en innfortolling til Hellas, så slipper man dette på godset man hadde med seg ut. Nye møbler/eiendeler skal det betales 25% mva. av.

Vi er behjelpelige med å fortelle hvilke dokumenter og skjema man trenger til dette, og det er ikke store jobben 🙂 så det anbefales å ikke jukse med dette, da alternativet kan bli veldig kostbart.

Olivenolje

Da det er blitt en del forespørsler om transport av Olivenolje fra Hellas til Norge,
må vi informere om at dette må innfortolles til Norge.

Avgifter
Det skal her betales 25% på verdien/innkjøpsprisen og på transporten fra Hellas til Norge.
Det skal også innbetales 0,25% i forskningsavgift.

Det tilkommer da også tolldeklarering for dette, og den er på NOK 1 200,- og NOK 13,- pr. linje med gods.

Les mer her…  eller se på dette her og se avgiftene.


Litt mer info

Da det er blitt en del avbestillinger på de siste turene, har vi valgt å lage nye betingelser for alle som skal til eller fra Hellas.
Disse betingelsene vil bli lagt ved tilbudet. Når man godtar tilbudet så godtar man også disse betingelsene,
så det kan være lurt å lese disse.

SERVICE • KVALITET • SIKKERHET • PUNKTLIGHET

Copyright 2014-2021 | Transport og Lager AS

Transport og lager LOGO