Flytting utland

Benytter du Transport og Lager vet du at flyttingen blir gjennomført av erfarne flyttefolk som har hatt dette yrket i store deler av sitt yrkesaktive liv.

Bedrifter har ofte overvekt av internasjonale flyttinger, men det er ikke ensbetydende med at nasjonale flyttinger uteblir. Det er definitivt et behov for flyttinger også innad i Norge, og vi hjelper like selvfølgelig med disse som med de internasjonale flyttingene. Vi har ukentlige avganger mellom OsloBergenStavanger og Trondheim og på forespørsel utfører vi flyttinger over hele landet.

Å flytte dreier seg like mye om respekt for den enkeltes opplevelse av prosessen, som det å pakke og transportere møbler og gjenstander med affeksjonsverdi, fra et sted til et annet. Momenter som stressminner og følelser skal tas hensyn til under flytting.

Mulighetene er mange, og vi har ekspertisen! Vi kan skaffe til veie nødvendig hjelp til montering av elektriske artikler, vaskemaskiner og lignende. Har du behov for lagring tilbyr vi det også.

Skal du flytte innad i Norge, ta kontakt med oss og vi vil gjøre det vi kan for å skape de løsningene som passer best for deg.

Utenlandsturer

Her føres det KUN opp turer hvor vi har ledig kapasitet på bilen.

Vi tar forbehold om endringer pga. corona i andre land.

Dato:Beskrivelse av turen:
27. mai

Norge – Sverige- Danmark – Norge
Kjører til Stockholm, Gøteborg, Malmø, København, Århus så til Norge.
Noe ledig plass

07. juni

Skandinavia – Hellas
Kjører fra Norge den 07. juni med ankomst Hellas/Kreta den 12. juni.
Ledig plass på denne bilen

22. juni

Norge – UK – Norge
Kjører til UK
Noe plass igjen.

SERVICE • KVALITET • SIKKERHET • PUNKTLIGHET

Copyright 2014-2021 | Transport og Lager AS

Transport og lager LOGO