Storbritannia

Flyttinger til og fra Storbritannia

Transport og Lager har to turer i måneden til og fra Storbritannia.

Disse turene kjøres med store varebiler med og uten henger samt med lastebiler.
Varebiler brukes i hovedsak når det er leveringer i små og trange byer samt som ekstra-bil ved behov.

Vi har turer til Storbritannia med avgang fra Norge/Skandinavia  annen hver mandag og begynner med leveringer i Storbritannia fra onsdag ettermiddag.

 


Nyheter – UK

Vi er i kontakt med den Britiske Ambassaden ang. dette med Brexit, slik at vi på best mulig måte skal kunne hjelpe dere som skal flytte til Storbritannia grunnet jobb eller skole.

SERVICE • KVALITET • SIKKERHET • PUNKTLIGHET

Copyright 2014-2021 | Transport og Lager AS

Transport og lager LOGO